1. 3. 2020

The Slovak Spectator majú 25 rokov

The Slovak Spectator majú 25 rokov

Od publikovania prvého čísla novín o Slovensku v angličtine – The Slovak Spectator uplynie 1. marca 25 rokov. "Pre mnohé ambasády, medzinárodné inštitúcie, zahraničných novinárov či cudzincov žijúcich u nás sme jedným z najdôležitejších zdrojov informácií o Slovensku," povedal riaditeľ vydavateľstva Ján Pallo.
Noviny od roku 2017 vychádzajú ako mesačník a redakcia sa zameriava na publikovanie aktuálneho spravodajstva v anglickom jazyku. "V našich článkoch kladieme dôraz na témy, ktoré rezonujú aj za hranicami našej krajiny, a dávame ich do súvislostí tak, aby boli uchopiteľné pre zahraničné publikum. Zo skúsenosti vieme, že naše texty sú vstupnou bránou na Slovensko aj pre zahraničných novinárov, čo nám potvrdili aj uplynulé dva roky, keď sa svet na našu krajinu pozeral omnoho pozornejšie, než sme na to boli zvyknutí," dodala šéfredaktorka novín Michaela Terenzani.
S myšlienkou založiť jediné noviny v anglickom jazyku, ktoré by prinášali informácie o Slovensku prišli štyria Američania Richard Lewis, Daniel Stoll, Rick Zednik and Eric Koomen a začiatkom roka 1995 vzniklo vydavateľstvo The Rock. V roku 2001 sa stalo dcérskou spoločnosťou vydavateľstva Petit Press.Copyright © TASR 2020