3. 3. 2020

Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jar 2020

Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie – jar 2020

 

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Rada pre vysielanie a retransmisiu
začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 3. 4. 2020 do 14:00 hod.
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 19. 5. 2020

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA
FREKVENCIA [MHz]
KON
[W]
POZNÁMKY
Banská Bystrica
92,0
1 000
Humenné
98,1
200
Prideliteľné spoločne
Trebišov
98,1
200
Heľpa
95,4
500
Prideliteľné spoločne
Handlová
95,4
500
Spišská Nová Ves
89,5
200
Trnava
101,0
200
Prideliteľné len pre INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.
Prievidza
93,9
1 000
Handlová
102,0
100
Trenčín
104,3
500
Trenčín
89,8
30
Zvolen
89,7
500
Banská Bystrica
90,5
2 000
Žiar nad Hronom
91,4
500
Rimavská Sobota
92,9
150
Lučenec
93,5
500
Ružomberok
107,5
500
Prideliteľné spoločne
Liptovský Mikuláš
107,8
250
Prešov
89,8
200
Košice
93,1
150
Poprad
93,2
500
Banská Bystrica
98,7
500
Žilina
104,2
500
Čadca
95,4
250
Žilina
90,8
1 000
Partizánske
96,4
1 000
Považská Bystrica
102,1
500
Liptovský Mikuláš
88,9
100
Liptovský Mikuláš
95,9
500
Brezno
98,5
200
Banská Bystrica
94,7
1 000
Nové Zámky
94,6
1 000
Žilina
88,2
500
Námestovo
88,2
200