6. 3. 2020

TASR spúšťa reláciu Samospráva tu a teraz


TASR spúšťa reláciu 

Samospráva tu a teraz

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) poskytne väčší priestor informáciám o dianí v slovenských mestách a obciach aj prostredníctvom novej televíznej relácie Samospráva tu a teraz. Témami diskusných relácií, ktoré budú vysielané s dvojtýždňovou periodicitou v televízii Tablet.TV, budú problémy samospráv, ale predovšetkým ich úspešné riešenia.
"Konkrétnych projektov spolupráce ZMOS-u a TASR pribúda. Od januára sme v rámci Akadémie TASR privítali už tri sekcie primátorov a starostov. Vytvorenie novej pravidelnej relácie o problémoch samosprávy znamená viac informácií o dianí v mestách a obciach z dobrého zdroja. Neustále skvalitňujeme našu verejnoprávnu službu," povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.
Moderátorom relácie je odborník na samosprávy Michal Kaliňák, ktorého hosťami v diskusnom štúdiu budú starostovia a primátori z rôznych kútov Slovenska. Televízna debata má upriamiť pozornosť na jednotlivé oblasti zabezpečovania originálnych i prenesených kompetencií obcí. Nemenej dôležitou časťou bude propagácia príkladov dobrej praxe zo slovenských regiónov.
"Mnohé objektívne príčiny i nedostatky v oblasti legislatívy spôsobujú samosprávam vážne problémy. Verejnosť ich často vníma ako neriešiteľné. Máme však na Slovensku vo vedení obcí a miest mnoho dobrých manažérov, ktorí sa dokázali s týmito problémami vyrovnať. Naším zámerom je sprostredkovať ich skúsenosti ostatným starostom i primátorom a poskytnúť im možno návod ako na to," konštatoval Kaliňák.
Témami relácie budú napríklad výstavba nájomných bytov, vznik satelitných mestečiek, starostlivosť o seniorov či parkovacia politika. Hostia v reláciách budú tiež hovoriť o rozvoji turistického ruchu, tvorbe projektov, problematike verejného obstarávania či organizovaní kultúrnych podujatí. Okrem starostov a primátorov budú o spomínaných témach hovoriť odborníci z jednotlivých rezortov a úradov špecializovanej štátnej správy.
Záujemcovia o regionálnu a samosprávnu politiku nájdu reláciu na webe teraz.sk, tablet.tv a zmos.sk.