6. 3. 2020

Súťaž Izidor

Súťaž Izidor

Podporiť regionálnu žurnalistiku je cieľom súťaže Izidor, ktorá je určená novinárom v tradičných i nových médiách. Vyhlásilo ju Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku (CenPress) v spolupráci s Cechom novinárov. Termín ukončenia súťaže je 31. marec, prihlasovať je možné príspevky pripravené počas celého roka 2019.
"Regióny sú piliermi, ktoré budujú celé Slovensko a sú kľúčové pre jeho komplexnosť," konštatujú organizátori. Súťažné príspevky budú zaraďované a vyhodnocované v ôsmich súťažných kategóriách, a to tlačené médiá, rozhlas, televízia, online médiá, Instagram, Youtube, blog a podcast. Jednotlivé príspevky v každej kategórii bude hodnotiť porota. Vyhodnotenie súťaže je naplánované na máj a bude spojené s konferenciou pod názvom Sloboda tlače v regiónoch.
Odovzdávanie cien Izidor sa stáva súčasťou odovzdávania cien Podnikové médium roka, ktoré pokračuje aj v tomto roku. Zasielať prihlášky je možné do 5. apríla, spoločnosti môžu posielať podnikové médiá z vlaňajšieho roka.
Súťažiť sa bude v kategóriách Podnikové noviny, Podnikové časopisy - interná a externá komunikácia, Noviny a časopisy rozpočtových organizácií, Médiá škôl a tretieho sektora, Podniková brožúra a leták, Audiovizuálna prezentácia a podcast, Webové stránky, Virál, Výročné správy, Elektronický magazín, Facebookové stránky, Instagram a voľné formy.